التماس دعارمضان الکریم... مبارک...
ملتمس دعای همه دوستان...سر سفره افطار و سحر

/ 4 نظر / 42 بازدید
جا مانده

رشته تسبیح ار بگسست معذورم بدار دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود . . . التماس دعا بسیجی جا مانده - جا مانده ای بسیجی