راه آدم شدن

آقا مرتضی تهرانی یه حرف قشنگی می زد.

می گفت می خوای آدم بشی؟ یه راه خیلی ساده بهت میگم.

«یه کاری که میخوای انجامش بدی ببین ثواب داره یا نه. اگه ثواب داشت انجام بده اگه ثواب نداشت انجامش نده.»

 به همین سادگی.....

/ 2 نظر / 11 بازدید
رها2

به همین سادگی ؟ آدم ادم می شه [سوال]؟ ولی زیادم ساده نیسا ! [گل]

آتریسا

خیلی کارها ثواب دارن... ولی بعضی ازین ثوابها در نظر ما ثوابه... برا بقیه کبابه.... فکر کنم بیشتر باید به سبک شدن روحت توجه کنی...که اگه روحت آروم باشه دیگه ثوابه ثوابه... راستی نوای زیبایی دارین...